Ansökningsformulär
Välkommen till funktionärs-/volontärsverktyget. Sidan är vårt viktigaste verktyg för att rekrytera och koordinera de ideella arbetsuppgifterna inför Svenska Skidspelen.

Personuppgifter Bakgrund Grupper Bekräfta Kvitto
Vårt mål är att göra Svenska Skidspelen/ FIS Cross-Country World Cup till ett arrangemang i världsklass.
Vi vill att tävlande, ledare, publik, media, partners mm skall få en oförglömlig upplevelse som skapar minnen för livet. En av de viktigaste resurserna till detta är du som är funktionär/volontär.

Fyll i och kontrollera att kontaktinformationen stämmer (speciellt e-post och mobil) så att vi har möjlighet att kommunicera med dig.
Välj en e-postadress som du kollar av regelbundet, då all information från oss kommer via e-post.

Du behöver fylla i alla fält för att kunna gå vidare till nästa sida.
Personuppgifter
Kontaktinfo: