Ansökningsformulär
Välkommen till funktionär/volontär verktyget. Sidan är vårt viktigaste verktyg för att rekrytera och koordinera de ideella arbetsuppgifterna inför Svenska Skidspelen.

Personuppgifter Bakgrund Grupper Bekräfta Kvitto
Vårt mål är att göra Svenska Skidspelen/ FIS Cross-Country World Cup till ett arrangemang i världsklass. Vi vill att tävlande, ledare, publik, media, partners mm skall få en oförglömlig upplevelse som skapar minnen för livet. En av de viktigaste resurserna till detta är du som är funktionär/volontär.

För att arbeta som funktionär behöver du ha fyllt 16 år.

OBS! Har du fyllt 13 år, men inte fyllt 16 år krävs målsmans intyg. Fortsätt med att fylla i en ansökan på följande sidor, men innan din ansökan kan godkännas av oss krävs att intyget kommit oss tillhanda. Kontakta info@skidspelen.se för att få rätt intygsblankett.

Titta en extra gång så att kontaktinformationen är rätt (speciellt e-post och mobil) så att vi har möjlighet att kommunicera med dig. Välj en e-postadress som du kollar av regelbundet, då all information från oss kommer via e-post. Utan ditt samtycke kommer informationen som du skriver in inte att användas till andra saker än planering och genomförande av arrangemang i Skidspelens regi.

Du behöver fylla i alla fält för att kunna gå vidare till nästa sida.
Personuppgifter
Kontaktinfo: